Voor de in het enige flatje te Blalo woonachtige vertaler uit het Russisch Klaas Kampvuur (ps. Koctëp) verwijzen wij ook naar de inleiding over de tot voor kort gemankeerde journalist T. Walet. Vertaler kunnen wij Kampvuur eigenlijk (nog) niet noemen, althans waar het gaat om de literatuur. Wel werkte hij als tolk voor diverse instanties en staat ook de weergave van een behoorlijk aantal passages in contracten, rijbewijzen, geboortebewijzen, huwelijksdocumenten en aanpalende stukken op zijn naam. Voorts stortte hij zich in het verleden op teksten van de Russische zangeres Zjánna Bitsjéwskaja (in het bezit van een stem Lenny Kuhr gelijk) en de bard Bóelat Okoedzjáwa (een melancholische George Brassens). Het mocht niet baten.

Toch is hij van plan het op dit terrein nog één keer te proberen en zich, in nauwe samenwerking met een van origine Tsjechische dame, ook te richten op de taal uit het land van de Moldau. Een eerste vertaling van een kinderverhaal van Martina S(j)pinkova onder de titel Anne en Annetje vraagt nog om een uitgever. Het gaat over een meisje en haar ouders, die op geheel eigen wijze weten om te gaan met de dood van oma.
Samenwerking tussen Klaas Kampvuur en de beoogd schrijver van kinderverhalen Wim van den Hoeck moet dan ook niet worden uitgesloten.

Prodolzjéni-je slédoejet!