Oprichting Twentsche Landbouwmaatschappij

Op zondag 14 mei 1871 werd in Enschede de Twentsche Landbouw Maatschappij opgericht. Voorzitter werd de Ootmarsumse kantonrechter mr. J.M. Roessing Udink, vice-voorzitter A.J. Blijdenstein, H. Robers werd penningmeester en G. Hofstede secretaris. Tot de bestuursleden behoort ook de fabrikant G.J. van Heek.

Het doel van deze organisatie, die in godsdienstige zin neutraal wil zijn, is de bevordering van landbouw, veeteelt, landontginning en landhuishoudelijke nijverheid. Voorlopig zal de Maatschappij alleen in Twenthe werkzaam zijn, maar het streven is wel, om het werkgebied uit te breiden.

Commentaar van een deskundige die anoniem wenst te blijven.

‘Niet uitgesloten moet worden, dat wij op den duur zullen uitgroeien naar een Overijsselsche Landbouw Maatschappij. Ja zelfs, naar één maatschappij die in meerdere provincies actief is. Indien mogelijk, wie zal het zeggen, onder een landelijke koepel. En zouden wij in de toekomst, in de volgende eeuw misschien, ook niet ver over onze landsgrenzen moeten kijken?’