Comité Révolutionair in Kampen


Kampen, 29 januari 1795. Ook in Kampen heeft het volk de bestuurlijke touwtjes in handen genomen. Uit de verschillende burgerschappen in deze stad werd reeds eerder deze week een kleine commissie gevormd, die eergisteravond in de Broerenkerk bijeen kwam. Om half twaalf ’s nachts las de secretaris aan een steeds toenemende menigte de namen van acht personen voor, die samen een ‘comité revolutionair’ zouden vormen.
De volgende morgen kwam men weer bijeen in de Broerenkerk en na enige toespraken werd besloten naar het Raadhuis te gaan, waar raad en meente vergaderden. Na enig overleg bleek, dat de leden van deze beide colleges bereid waren zich naar de wil van het volk te voegen. De sleutels werden aan de secretaris van het comité revolutionair overhandigd, dat daarna onmiddellijk het bestuur aanvaardde.
De bevolking werd door klokgelui voor het Raadhuis bijeen geroepen. Tot de menigte werd een toespraak gehouden, die begon met de woorden: ‘Geluk! Stadgenoten met de herkrijging uwer natuurlijke rechten. Gij zijt vrij! Gij zijt gelijk!’ Verder werd aangedrongen op verbroedering met de Fransen.