inhetlichtvandewereldliteratuur-site1

In het licht van de wereldliteratuur. Een humanistische bloemlezing. (Humanistisch Historisch Centrum/Papieren Tijger Utrecht/Breda).

* 'Humanisten krijgen soms te horen dat zij toch wel heel veel moeten missen, omdat zij nu eenmaal niet kunnen beschikken over een "eigen boek". Inderdaad, humanisten hebben geen bijbel, geen koran, geen enkel heilig boek. Natuurlijk wil dat niet zeggen dat zij geen behoefte hebben aan teksten waardoor zij zich kunnen laten inspireren, zich verbonden kunnen voelen, richting kunnen vinden. Of aan teksten waaraan zij hun overtuigingen kunnen toetsen, waaraan zij inspiratie, troost of hoop kunnen ontlenen. Maar gelukkig: zij hebben de wereldliteratuur!'

inhetlichtvandewereldliteratuur-site2

inhetlichtvandewereldliteratuur-site3

inhetlichtvandewereldliteratuur-site4

inhetlichtvandewereldliteratuur-site5