metamorfoses site1Metamorfoses. Een geschiedenis van het Gymnasium Celeanum. (Waanders Uitgevers Zwolle).

* In dit boek wordt in woord en beeld verteld over bijna zeven eeuwen onderwijs in Zwolle: van de Latijnse School die omstreeks 1300 werd gesticht tot en met het Gymnasium Celeanum anno 2003. De metamorfoses van het onderwijs in het algemeen en van het gymnasium Celeanum in het bijzonder vormen daarbij de rode draad.
De naam van de school is ontleend aan de beroemde pedagoog Joan Cele, die van 1377 tot zijn dood in 1417 het rectoraat van de Latijnse School op zich nam.

metamorfoses site2

metamorfoses site3