veerallee site1De Veerallee. Een rondgang door de wijk en de tijd. (Waanders Uitgevers Zwolle).

* 'Langs de weg van Zwolle naar de IJssel, de Veerallee, werden vlak na 1900 enkele nieuwe straten geprojecteerd. Vervolgens ontstond hier in verschillende fases een afgerond wijk: het Veeralleekwartier, kortweg de "de Veerallee".
In een rondgang door de tijd en door de wijk wordt in dit boek beschreven hoe in drie bouwperioden de Veerallee zijn vorm heeft gekregen. De Jugendstil, de architectuur van de jaren twintig en dertig en de tijd van de Wederopbouw maakten de wijk, en daarmee deze publicatie, tot een klein verzamelboek van bouwstijlen in de twintigste eeuw.
Natuurlijk gaat het daarbij ook over het wonen en werken van soms bijzondere mensen, hun vrijetijdsbesteding, speciale en alledaagse gebeurtenissen, de oorlogsperiode, de rol van de wijkvereniging en de scholen. Zo ontstaat een fascinerend beeld van een het leven in een "Zwolse wijk met allure." '

 veerallee site2